Povežite se z nami ...

Življenjski slog

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Slovenski etnografski muzej (SEM) letos praznuje svojo 100-letnico ustanovitve. To posebno leto bo obeležil s številnimi razstavami, publikacijami, dogodki.

SEM – Raziskovanje slovenske ljudske kulture

Slovenski etnografski muzej (SEM), najstarejša etnološka ustanova v Sloveniji, letos praznuje svojo 100-letnico ustanovitve . Muzej se je odločil, da bo to posebno leto obeležil s številnimi razstavami, publikacijami, izdajo priložnostne znamke ter drugimi dogodki, ki se bodo odvijali skozi vse leto. Hkrati pa bo z odprtjem nove stalne razstave »Človek in čas« postavil nov mejnik v svoji zgodovini, ki bo odprta v dveh delih: prvi del v juniju in drugi del v oktobru.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

SEM je muzej, ki je namenjen ljudem in ustvarjen z mislijo na širšo publiko. Natalija Polenec, direktorica SEM, je ob tej priložnosti izjavila:

»Obletnica je priložnost, ko se lahko zazremo v bogato preteklost muzeja, od skromnih a smelih začetkov, do tega, da je danes SEM najstarejša in osrednja etnološka ustanova v Sloveniji z 11 kustodiati in številnimi podpornimi službami. Zaziramo se v prelomne dogodke v muzejski zgodovini ter hkrati ob obeleževanju visokega jubileja postavljamo nove mejnike.«

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

Začetki segajo v leto 1821

Zgodovina SEM sega v leto 1923, ko je bil muzej formalno ustanovljen. Vendar pa je imel svoje korenine že v etnografskih zbirkah Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani, ustanovljenega leta 1821. Pomemben mejnik na poti k samostojnemu etnografskemu muzeju je bila ustanovitev Etnografskega inštituta leta 1921. Leta 1923 se je inštitut preoblikoval v Kraljevi etnografski muzej, ki je leta 1964 prejel sedanje ime – Slovenski etnografski muzej.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

Po letu 1945 se je v muzeju začelo intenzivno znanstveno raziskovanje, ki je vključevalo terensko delo. Ekipe so sistematično preučevale in dokumentirale gradivo o ljudski kulturi in življenju Slovencev na podeželju. Zaradi pomanjkanja prostorov za stalno razstavo so se v SEM usmerili v pripravo tematskih razstav na različnih lokacijah, med drugim tudi v Gradu Goričane med leti 1964 in 2001.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto:SEM

Pot do lastne muzejske hiše

V zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja se je SEM začel prizadevati za pridobitev lastne muzejske hiše. Po letu 1994 je muzej pridobil dva objekta v stavbnem sestavu nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici. Med letoma 1996 in 2004 sta obe zgradbi doživeli prenovo, kar je omogočilo selitev SEM v lastno muzejsko hišo spomladi leta 1997. Decembra 2004 je bil odprt tudi nov razstavni prostor.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

Nacionalni in mednarodni projekti

Po preselitvi na Metelkovo ulico je SEM postal del novega urbano-kulturnega središča, znane kot Muzejska ploščad Metelkova. Skozi ta obdobja je muzej razvil obsežen in raznolik javni program, ki vključuje lastne in gostujoče razstave, obrazstavne vsebine ter številne nacionalne in mednarodne projekte.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

100-letnica SEM je priložnost za praznovanje in ozaveščanje o pomembnosti etnološkega in kulturnega dediščine. Skozi celotno praznično leto bodo obiskovalcem na voljo številni dogodki in razstave, ki bodo omogočili vpogled v bogato preteklost muzeja ter razumevanje raznolikosti kultur in človeških izkušenj.

100-letnica Slovenskega etnografskega muzeja

Foto: SEM

Želite obiskati Slovenski etnografski muzej (SEM)?

Delovni čas

Odprto: 10.00–18.00.
Četrtek: 10.00–20.00.
Ponedeljek: zaprto.
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu.

Za več informacij o razstavah in dogodkih obiščite spletno stran Slovenskega etnografskega muzeja (SEM).