Povežite se z nami ...

Zdravje

NIJZ – nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

V obdobjih naravnih nesreč, kot so poplave, je ohranjanje zdravja ključno. Pravilno ravnanje s hrano in pitno vodo igra ključno vlogo pri preprečevanju bolezni.

Ohranite svoje zdravje v izrednih razmerah

Ob trenutnem obdobju obilnih padavin, ki so zajele našo državo, in posledičnih poplavah ter plazovih, je pravilno ravnanje s hrano in pitno vodo bistvenega pomena za ohranjanje zdravja. V tem članku bomo predstavili koristna priporočila NIJZ, kako se soočiti z izzivi, ki jih prinašajo poplave in povezane naravne nesreče.

Ob naravnih katastrofah, kot so poplave, se lahko živila hitro kontaminirajo, kar predstavlja tveganje za zdravje. V primerih, ko so živila prišla v stik s poplavno vodo, je pomembno, da temeljito preverimo njihovo stanje.

NIJZ-nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

NIJZ nasveti za pravilno ravnanje s poplavljenimi živili:

 • Živila, ki so bila izpostavljena poplavni vodi, je priporočljivo zavreči.
 • Preverimo vsa živila in pazimo na morebitne tujke, kot so koščki stekla ali drobci drugih poškodovanih predmetov. V primeru prisotnosti tujkov živila prav tako zavržemo.
 • Vsebino nepoškodovanih vreč, ki niso bile v stiku s poplavno vodo, premestimo v nove vreče. Te shranimo ločeno od nepoškodovanih živil ter jih prednostno porabimo.
 • Poškodovane pločevinke z živili, kot so napihnjene, predrte, zarjavele ali brez označb, je potrebno odstraniti. Prav tako zavržemo živila v poškodovani, razpokani ali polomljeni stekleni embalaži.
 • Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži, ki so prišla v stik s poplavno vodo, so verjetno varna za uživanje. Če je mogoče, zunanjo embalažo pred uporabo očistimo in operemo. Priporočljivo je tudi razkuževanje površine embalaže z ustreznim razkužilom, ob upoštevanju navodil proizvajalca. Pri tem pazimo, da razkužilo ne pride v stik z živili.
 • Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, je smiselno zavreči. Splošno pravilo je, da kemičnih snovi ne moremo odstraniti iz živil (na primer naftnih derivatov).

NIJZ-nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

Varovanje živil v hladilnikih in zamrzovalnikih:

 • Če hladilniki in zamrzovalniki niso bili poplavljeni in ni prišlo do izpada električne energije, so v njih shranjena živila verjetno uporabna.
 • Hladilnike in zamrzovalnike odpirajmo le, kadar je to nujno potrebno, da ohranimo primerno notranjo temperaturo.

S previdnostjo in upoštevanjem zgornjih smernic lahko poskrbimo za varno ravnanje s hrano tudi v izrednih razmerah poplav. Zavedanje o higienski pripravi hrane je ključno za ohranjanje zdravja v teh zahtevnih situacijah.

Več informacij, kako ravnati z živili ob poplavah najdete v naslednjem dokumentu.

NIJZ-nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

Vloga pitne vode v izrednih razmerah

V izrednih razmerah je lahko  zaradi onesnaženja ogrožena tudi pitna voda. Napoved večjih količin padavin lahko vodi do omejitev uporabe pitne vode. Priporočamo, da pozorno spremljate obvestila upravljavcev vodovodov, ki bodo morda uvedli ukrepe, kot je prekuhavanje vode, preden jo uporabite za pitje ali kuhanje hrane.

Pravilno Prekuhavanje Vode

Prekuhavanje vode je učinkovit način dezinfekcije, če se znajdete v situaciji, ko pitna voda ni varna za uživanje. Za lažje razumevanje postopka prekuhavanja vode vam predstavljamo naslednje korake:

Reklamni oglas
 • Če je voda motna, jo najprej zbistrite z usedanjem in filtriranjem.
 • Privedite vodo do vrenja in jo pustite vreti vsaj tri minute. To je učinkovita metoda za uničenje mikroorganizmov.
 • Po prekuhavanju ohladite vodo in jo hranite v hladilniku.
 • Prekuhano vodo lahko uporabljate za pitje in pripravo hrane 24 ur, izjemoma tudi 48 ur, vendar pazite, da je v tem času ne pride do ponovne kontaminacije.

NIJZ-nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

Nasveti za zagotavljanje varnosti pri obvladovanju posledic poplav

Varnost električnih in plinskih napeljav:

 • Preden vstopimo v poplavljene prostore, je nujno, da najprej poskrbimo za varnost električnih in plinskih napeljav.
 • Pri izvajanju čiščenja poplavljenih območij je ključnega pomena zagotoviti osebno varnost.
 • Predhodno preverimo stanje električnih in plinskih napeljav ter se prepričamo o njihovi varnosti.

Osebna varnost:

 • Med čiščenjem poplavljenih prostorov je tveganje za okužbe z mikroorganizmi povečano. Zato je priporočljivo, da pri tem delu ne sodelujejo osebe, ki so dovzetne za okužbe (otroci, starejši, nosečnice, kronični bolniki).
 • Osebna varovalna oprema, kot so rokavice, zaščitna halja in gumijasti škornji, je priporočljiva, prav tako pa tudi redno umivanje in razkuževanje rok.

NIJZ-nasveti za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni:

 • Da bi preprečili širjenje nalezljivih bolezni, je priporočljiva uporaba osebne varovalne opreme, kot so rokavice, zaščitna halja in gumijasti škornji.
 • Redno umivanje in razkuževanje rok sta ključna za ohranjanje osebne higiene in zdravja.

Zaščita pred plesnimi:

 • Stoječa voda in vlaga, ki ostane po poplavah, ustvarjata idealne pogoje za razvoj plesni, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi.
 • Prostore, ki so bili poplavljeni in so bili dalj časa zaprti, obravnavajmo kot potencialno onesnažene s plesnimi.
 • Pri delu v takšnih prostorih je priporočljivo uporabiti dodatno zaščitno opremo, vključno z zaščitnimi obraznimi maskami tipa FFP3, gumijastimi rokavicami in neprepustnimi očali.